Omräkningsformler & doseringskalkylator

Omvandla mg/g till %:

Känt innehåll mg/g
Det motsvarar % av innehållet

Omvandla % till mg/g:

Känt innehåll %
Det motsvarar mg/g av innehållet

Hur många mg/g/kg innehåller substansen:

Om du har en mängd svamp/växtmaterial och vill veta vikten av alkaloiderna i den...

Känt innehåll mg/g %
Substansens kända vikt g kg
Det blir totalt mg/g

mg/kg till dosering för xx kg:

Känd dos är mg/kg
Din vikt kg
Du skall dosera med mg

Omvandla toppslätskivlingars antal till vikt:

Små svampar är potentare än stora, men stora kompenserar genom att väga mera (Jokiranta, 1984)

Du har stycken toppslätskivlingar
som ärsmå medel stora
Det motsvarar ca torkade gram
Totalt blir det ca mg alkaloider

Omvandla toppslätskivlingars vikt till antal:

Du har gram toppslätskivlingar
som ärsmå medel stora
Färska (blöta, bruna hattar)
Färska (torra, gula hattar)
Helt torkade
Det motsvarar ca stycken toppslätskivlingar

Räkna ut antalet toppslätskivlingar som x antal gram av en annan svamp motsvarar:

Antalet toppslätskivlingar räknas som medelstorlek (25/g). Potensen antas vara 0,98% psilocybin 0.02% psilocin och 0,36% baeocystin (Gartz 1994).
Psilocin kommer i formeln att beräknas till halva värdet p.g.a den oxidering som sker vid torkning och antas förstöra ca hälften, men sedan öka gånger 1.4 (=*0.7 totalt) p.g.a ökad potens
Tips: Välj en art i stora svampdoseringskalkylatorn nedan så kommer värdena hamna i denna formeln.
gram torkad svamp av en art som innehåller
% psilocybin
% psilocin
% baeocystin
Totalt blir det ca   mg alkaloider
Det motsvarar ca toppslätskivlingar

Den stora svampdoseringskalkylatorn:

Välj en svampart och fyll i uppgifterna för att få ett förslag på en lämplig dosering. Referenser till olika arters potens: Magiska Molekylers Wiki - Psilocybinsvampar. Nybörjare rekommenderas alltid att ta en låg dos den första gången.
OBS! Med reservation för faktafel och felskrivningar i koden. Dosen är en vägledning, ej en garanti för att nå önskad grad av påverkan.
Art:
Din allmäna tolerans mot
droger/läkemedel bedömmer du som:
Låg Normal Hög
Önskad effekt: Låg Medel Hög Brutal
Kommer en MAO-hämmare att användas? Ja Nej
Är svampen färsk eller torkad? Färsk Torkad
Din vikt kg
Dosen uppskattas till gram svamp

Inställningar: Visa
Antalet små toppslätskivlingar per gram anses vara st
Antalet normala toppslätskivlingar per gram anses vara st
Antalet stora toppslätskivlingar per gram anses vara st

Värdena nedan kan ändras för att göra Psilocybe semilanceata i formlerna till en art med egna värden, exempelvis om känner till innehållet för en art som inte finns med i doskalkylatorns lista.
Toppslätskivlingen innehåller % psilocybin
Toppslätskivlingen innehåller % psilocin
Toppslätskivlingen innehåller % baeocystin

Tråden med förklaringar, synpunkter och kommentarer om denna sidan