Omräkningsformler & doseringskalkylator

Omvandla mg/g till %:

Känt innehåll mg/g
Det motsvarar % av innehållet

Omvandla % till mg/g:

Känt innehåll %
Det motsvarar mg/g av innehållet

Hur många mg/g/kg innehåller substansen:

Om du har en mängd svamp/växtmaterial och vill veta vikten av alkaloiderna i den...

Känt innehåll mg/g %
Substansens kända vikt g kg
Det blir totalt mg/g

mg/kg till dosering för xx kg:

Känd dos är mg/kg
Din vikt kg
Du skall dosera med mg

Omvandla toppslätskivlingars antal till vikt:

Uträkningen av mg alkaloider tar bl.a hänsyn till att små svampar är potentare än stora sett till mg per gram, men stora kompenserar genom att väga mera ((Christiansen, 1981) och (Gartz, 1986). Viktangivelsernas medelvärden och referenser finns förklarade under inställningar (klicka på länken).

Du har stycken toppslätskivlingar
Vars medelstorlek ärsmå medel stora
Det motsvarar ca torkade gram
Totalt blir det ca mg alkaloider

Omvandla toppslätskivlingars vikt till antal:

Antalet färska svampar är svårt att beräkna. Ofta är den torkade vikten 1/10 av den färska, men man ska veta att blöta svampar kan förlora 40% av vikten på 6 timmar, därför är antalet färska svampar nedan bara ett grovt estimat. Det lägre antalet avser blöta svampar där det är många bruna hattar, det högre antalet om svamparna plockats efter många dygns torka och det är helt torrt i gräset. Det rekommenderas starkt att låta svampen torka helt på exempelvis tidningar/kartongbitar (varje svamp fysiskt skild från nästa svamp) i 2 dygn innan torr vikt vägs.

Du har gram toppslätskivlingar
Vars medelstorlek ärsmå medel stora
Vars fukthalt ärTorkade Färska
Det motsvarar ca stycken toppslätskivlingar

Räkna ut antalet torkade toppslätskivlingar som x antal gram av en annan svamp motsvarar:

Psilocin kommer i uträkningen av antal torkade toppslätskivlingar att beräknas till halva värdet p.g.a den oxidering som sker vid torkning och antas förstöra ca hälften, men sedan öka gånger 1.4 (=*0.7 totalt) p.g.a ökad potens.
Tips: Välj en art i stora svampdoseringskalkylatorn nedan så kommer värdena hamna i denna formeln.
gram torkad svamp av en art som innehåller
% psilocybin
% psilocin
% baeocystin
Totalt blir det ca mg alkaloider
Det motsvarar ca små toppslätskivlingar
medelstora toppslätskivlingar
stora toppslätskivlingar

Den stora svampdoseringskalkylatorn:

Välj en svampart och fyll i uppgifterna för att få ett förslag på en lämplig dosering. Referenser till olika arters potens: Magiska Molekylers Wiki - Psilocybinsvampar. Nybörjare rekommenderas alltid att ta en låg dos den första gången.
OBS! Med reservation för faktafel och felskrivningar i koden. Dosen är en vägledning, ej en garanti för att nå önskad grad av påverkan. Väljs färsk svamp ökar osäkerheten mycket p.g.a varierande fukthalt.
Art:
Din allmäna tolerans mot
droger/läkemedel bedömmer du som:
Låg Normal Hög
Önskad effekt: Mikrodos
Låg
Medel
Hög
Brutal
Kommer en MAO-hämmare att användas? Ja Nej
Är svampen färsk eller torkad? Färsk Torkad
Din vikt kg
Dosen uppskattas till gram svamp


Tråden med förklaringar, referenser, synpunkter och kommentarer om denna sidan

Se även artikeln om Psilocybe semilanceata i Magiska Molekylers Wiki