Index    Diskussion    Lägg till en länk    Senaste länkarna    Topplistan    Skriklådan

   RSS  
Index » Allmänt » Artiklar och litteratur
The Psychedelic Library
http://www.psychedelic-library.org/

Innehåller ett antal mer eller mindre kompletta onlineversioner av kända böcker om psykedeliska droger/psykedelisk kultur.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Pihkal - Phenethylamines I Have Known And Loved
http://www.erowid.org/library/books_online/pihkal/pihkal.shtml

Shulgins bok "Pihkal". Det imponerande resultatet av Ann och Alexanders forskning om Fenetylaminer.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Erowid Library : Online Books
http://www.erowid.org/library/books_online/

Erowids arkiv med e-böcker om psykedeliska droger.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Tihkal - Tryptamines I Have Known and Loved
http://www.erowid.org/library/books_online/tihkal/tihkal.shtml

Shulgins bok "Tihkal". Det imponerande resultatet av Ann och Alexanders forskning om tryptaminer.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Alan Watts "on the drug issue"
http://www.alanwatts.net/watts.htm#books

På alanwatts.net finns allt om Alan och klickar ni på den angivna länken och scrollar ner en bit så hittar ni en bra länksammanställning över lite olika texter av honom om psykedelia.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Religion and Psychoactive Sacraments: An Entheogen Chrestomathy
http://www.csp.org/chrestomathy/a_title.html

Omfattande lista över litteratur med anknytning till enteogener. Innehåller även övrig information såsom citat och recensioner.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Hallucinogenic Plants - A Golden Guide
http://www.zauberpilz.com/golden/g01-10.htm

av Richard E. Schultes. Handlar om olika hallucinogener. Fina bilder! Från 1976 så det finns lite faktafel, men den är ändå intressant.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Alan Watts om den psykedeliska upplevelsen
http://www.terebess.hu/english/watts3.html

4st artiklar/uppsatser av Alan Watts om hans syn på den psykedeliska upplevelsen. Givetvis lika brillianta som mannnen själv!

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Psychointegrator Plants: Their Roles in Human Culture, Consciousness and Health
http://www.sacaaa.org/downloads/occasional_papers/psychointegrator_plants.pdf

Bok av Michael Winkelman. Om hallucingena droger.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The Beckley Foundation - library
http://www.beckleyfoundation.org/librarycontents.html

Mycket stort arkiv med forskningsrapporter och artiklar om psykedeliska droger.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Documents for serious Psychonauts
http://psychonautdocs.com/

Samling med länkar till bl.a forskningsdokument och annat intressant.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Frog Sweat - Matses Rainforest Medicine
https://www.erowid.org/experiences/exp.php?ID=85688

Artikel om bruket av grodan Phyllomedusa bicolor

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: Psychedelic shamanism
http://www.eso-garden.com/specials/psychedelic_shamanism.pdf

Av Jim DeKorne. Om bruket av hallucinogener ur shamanistiskt perspektiv (PDF, 3MB).

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Towards a biophysical understanding of hallucinogen action
http://bitnest.ca/external.php?id=%1C%2B95%22%0D%19%18%05%06%06|}}%00%04

Av Michael Robert Braden. Förklarar olika hallucinogena drogers verkningsmekanismer. (PDF, 8MB)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Drugs forum - File Archive
https://www.drugs-forum.com/forum/local_links.php?catid=158

Mängder mer dokument om psykedeliska droger. Bl.a elektroniska versioner av kända böcker och även en stor mängd forskningsrapporter. Har tyvärr en gräns på hur mycket man kan ladda ner om dagen så det tar några veckor att gå igenom.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Ebook: Psychedelic Reflections
http://www.scribd.com/doc/19720797/Psychedelic-Reflections

Hela boken "Psychedelic Reflections", läsbar online

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Publicly expressed thoughts and ideas about the effects of psychedelic drugs
http://www.tietoiseen.fi/w/index.php?title=Main_Page

Lista med kända personer som tagit psykedeliska droger samt många citat.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: Terence McKenna - Food of the Gods
https://archive.org/stream/TerenceMckenna-FoodOfTheGods.pdf/TerenceMckenna-FoodOfTheGods#page/n0/mode/2up

Terence McKennas bok som går igenom hur människan genom årtusenden har använt psykedeliska droger för att nå alternativa medvetenadetillstånd. Om shamanism m.m.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok Pharmacotheon
http://anthrome.files.wordpress.com/2010/06/pharmacotheon.pdf

Bok av Jonathan Ott. Behandlar olika hallucinogena droger. (PDF, 20MB)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Rhodium Archive
http://www.erowid.org/archive/rhodium/

Delar av drogsyntesarkivet Rhodium.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The plant kingdom and hallucinogens. Del 1/3.
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1969-01-01_3_page003.html

Bok av Richard Evans Schultes. Tidiga beskrivningar av ett stort antal hallucinogena växter och svampar, OBS! Tre delar.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Hallucinogenic Drugs and their Therapeutic Use
http://www.scribd.com/doc/25349459/Hallucinogenic-Drugs-and-their-Therapeutic-Use

Bok från 1961. Behandlar LSD, Psilocybin, meskalin.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Trout - Some Simple Tryptamines
http://accurateinformationmedia.com/library/TroutsNotes/SomeSimpleTryptamines_2ndEd_2007_with_addendum.pdf

Bok från 2007 av Keeper Trout. Listar olika tryptaminer och vilka växter och svampar som innehåller dessa ämnen (PDF, 24MB).

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Hallucinogens as Medicin
http://forum.magiskamolekyler.org/index.php?showtopic=18782

Scientific American December 2010.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Psychointegration: The Physiological Effects of Entheogens
http://www.public.asu.edu/~atmxw/psychointegration.pdf

Om hallucinogeners farmakologi, m.m. (pdf)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Psychedelic Drugs Reconsidered
http://www.scribd.com/doc/14197958/Psychedelic-Drugs-Reconsidered

Bok från 1981 av Lester Grinspoon och James B. Bakalar. Om psykedeliska droger. Källor, effekter, konsekvenser.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
En port till andra världen
http://www.scribd.com/doc/4813506/En-port-till-andra-varlden-Aldous-Huxley

Bok av Aldous Huxley från 1954. Beskriver Huxleys experiment med Meskalin. Den väckte intresset för psykedeliska droger för många i västvärlden. originaltitel: The Doors of Perception

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Människans Okända Världar - Utforskning av det omedvetna genom LSD-terapi
http://www.scribd.com/doc/4813491/Manniskans-Okanda-Varldar-Utforskning-av-det-omedvetna-genom-LSDterapi

Bok av Stanislav Grof om LSD och psykedeliska droger i terapisyfte. Han presenterar rön från noggrant kontrollerade vetenskapliga experiment som han utfört under ett tjugotal år i hemlandet Tjeckoslovakien och sedan fortsatt i USA.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Ketamine: Dreams and Realities
http://www.maps.org/books/K-DreamsKJansenMAPS.pdf

Bok om ketamin av Karl L.R. Jansen, M.D., Ph.D. Beskriver ingående drogens olika positiva och negativa sidor.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The plant kingdom and hallucinogens. Del 3/3.
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1970-01-01_1_page005.html

Bok av Richard Evans Schultes. Tidiga beskrivningar av ett stort antal hallucinogena växter och svampar, OBS! Tre delar.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
MDMA-Assisted Psychotherapy Treatment Manual
http://www.maps.org/research/mdma/MDMA-Assisted_Psychotherapy_Treatment_Manual_Version_6_FINAL.pdf

En handbok för terapister som planerar att nyttja MDMA vid behandling av posttraumatisk stress

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The plant kingdom and hallucinogens. Del 2/3.
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1969-01-01_4_page004.html

Bok av Richard Evans Schultes. Tidiga beskrivningar av ett stort antal hallucinogena växter och svampar, OBS! Tre delar.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: The Encyclopedia of Psychoactive Plants
https://archive.org/details/TheEncyclopediaOfPsychoactivePlants

Av Christian Rätch. Uppslagsverk för psykedeliska droger (EPUB, 26MB).

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: Plants of the Gods - Their Sacred Healing and Hallucinogenic Powers
http://www.scribd.com/doc/35522979/Plants-of-the-Gods-Their-Sacred-Healing-and-Hallucinogenic-Powers-2e-R-E-Schultes-A-Hofmann-C-Ratsch-2001-0892819790

Av Richard Evan Schultes, mycket information om traditionellt bruk av hallucinogener.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: Psychedelics Encyclopedia
http://www.scribd.com/doc/3121489/Psychedelics-Encyclopedia-Peter-Stafford

Av Peter Stafford. Uppslagsverk för psykedeliska droger.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: Ethnopharmacologic Search for Psychoactive Drugs
https://www.erowid.org/library/books/ethnopharmacologic_search.shtml

Av Daniel H. Efron (1967). Innehåller en stor samling med dåtidens forskningsartiklar om psykoaktiva växtdroger och hur de används traditionellt. Många foton. (PDF, 74MB)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]


/ /
Index   Diskussion   Lägg till en länk   Senaste länkarna   Topplistan