Index    Diskussion    Lägg till en länk    Senaste länkarna    Topplistan    Skriklådan

   RSS  
Index » Cannabis » Vetenskapliga rapporter
Cannabis: a health perspective and research agenda
http://whqlibdoc.who.int/hq/1997/WHO_MSA_PSA_97.4.pdf

Världshälsoorganisationens (WHO) rapport från 1997. Innehåller inte informationen du kan läsa i nästa rapport!

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
House of Lords - Ninth Report
http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld199798/ldselect/ldsctech/151/15101.htm

Brittiska parlamentets rapport från 1998 om Cannabis.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
World Health Organization - Health Implications of Cannabis
http://www.druglibrary.org/schaffer/hemp/general/who-index.htm

En jämförelse mellan alkohol, cannabis, nikotin och opiater. Detta är den nedtystade rapporten från 1995.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Emerging Clinical Applications for Cannabis & Cannabinoids: A Review of the Recent Scientific Literature
http://www.norml.org/pdf_files/NORML_Clinical_Applications_for_Cannabis_and_Cannabinoids.pdf

Norml har gjort en genomgång av forskning om medicinsk cannabis som gjorts under det senaste decenniet.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Pharmacology of Cannabinoids
http://www.nel.edu/pdf_/25_12/NEL251204R01_Grotenhermen_.pdf

Om cannabis och cannabinoiderna. Effekter och medicinska användingsområden. Av Franjo Grotenhermen, 2003

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base
http://www.druglibrary.org/SCHAFFER/library/studies/iom/IOMReport.htm

Institute of medicine's studie om cannabis från 1999. Beskriver allt som rör fysiska och psykiska effekter.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Cannabis: Our Position for a canadian public policy
http://www.parl.gc.ca/SenCommitteeBusiness/CommitteeReports.aspx?parl=37&ses=1&comm_id=85

Kanadensiska senatens rapport om Cannabis från 2002. Dekriminalisering och medicinsk användning förespråkas.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Cannabis Report of the Swiss Federal Commission For Drug Issues (EKDF)
https://www.drugpolicy.org/docUploads/cannabise.pdf

Rapport från Schweiz från 1999 som handlar om Cannabis.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The Beckley Foundation's Global Cannabis Commission
http://www.beckleyfoundation.org/2012/01/global-cannabis-commission-report/

Rapport om cannabis från 2008

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Cannabis och schizofreni/psykoser
http://wiki.magiskamolekyler.org/Cannabis_och_schizofreni/psykoser#cite_note-gage-40

Legaliseringsguidens granskning av forskning kring cannabisutlösta psykoser och schizofreni.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Familial Predisposition for Psychiatric Disorder: Comparison of Subjects Treated for Cannabis-Induced Psychosis and Schizophrenia
http://www.ukcia.org/research/familial-predisposition-for-psychiatric-disorder.pdf

Studie om sambandet mellan cannabis-psykos och schizofreni från 2006. Mikkel Arendt 2005

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Cannabis and Cannabis Extracts: Greater Than the Sum of Their Parts?
http://www.scribd.com/doc/29666084/Cannabis-and-Cannabis-Extracts-Greater-Than-the-Sum-of-Their-Parts

Genomgång av cannabinoider och terpener i cannabis och deras psykoaktiva effekter. Tar bl.a upp hur mycket som småfraktionerna kan spela på ruset och cannabis medicinska effekter.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The Biotechnology of Cannabis Sativa
http://www.scribd.com/doc/54414226/Zwenger-2009-the-Biotechnology-of-Cannabis-Sativa

Zwenger, 2009. allt om plantan, biosyntes av cannabinoider, möjligheter att använda generna i andra växter m.m

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]


/ /
Index   Diskussion   Lägg till en länk   Senaste länkarna   Topplistan