Index    Diskussion    Lägg till en länk    Senaste länkarna    Topplistan    Skriklådan

   RSS  
Index » Kaktus » Artiklar och litteratur
Prehistoric peyote use
http://www.erowid.org/references/refs_view.php?A=ShowDoc1&ID=6607

"Prehistoric peyote use: Alkaloid analysis and radiocarbon dating of archaeological specimens of Lophophora from Texas". Om flera tusen år gamla Peyote som hittats i grottor.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The genus Trichocereus
http://www.troutsnotes.com/sc/Trichocereus_List_0.htm

Information om arter som i olika verk benämns som tillhörande släktet Trichocereus. Av Trout.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Power and hallucinogenic states of consciousness among the Moche
http://www.biopark.org/peru/dobkin-01.PDF

Om traditionellt kaktusbruk och shamanism i Peru.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The Attraction of Peyote - An Inquiry into the Basic Conditions for the Diffusion of the Peyote Religion in North America
http://www.scribd.com/doc/4809735/The-Attraction-of-Peyote-An-Inquiry-into-the-Basic-Conditions-for-the-Diffusion-of-the-Peyote-Religion-in-North-America

Bok om peyoteanvänding hos nordamerikanska indianer. Mycket om hur den används i religiös kontext.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]


/ /
Index   Diskussion   Lägg till en länk   Senaste länkarna   Topplistan