Index    Diskussion    Lägg till en länk    Senaste länkarna    Topplistan    Skriklådan

   RSS  
Index » LSD » Artiklar och litteratur
Handbook for the therapeutic use of LSD
http://www.maps.org/ritesofpassage/lsdhandbook.pdf

En av de första manualerna (från 1959) som beskriver hur LSD kan användas terapeutiskt.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: LSD: The Consciousness-Expanding Drug
http://www.usa-anti-communist.net/mind-control/lsd_consciousnessexpandingdrug.pdf

Bok om LSD ur många intressanta infallsvinklar, betraktade av flertalet prominenta personer inom området.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: "LSD", av Richard Alpert, Sidney Cohen
http://www.scribd.com/doc/9639651/LSD-Richard-Alpert-Sidney-Cohen

En bok som upptar många klassiska frågor gällande LSD och i viss mån annan psykedelia och marijuana

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Utopiate - The Use and Users of LSD-25
http://www.scribd.com/doc/10860954/UTOPIATES-The-Use-and-Users-of-LSD25

Bok om LSD av Richard Blum m.fl. Boken går längre än att bara beskriva farmakologiska effekter. Den tar upp LSD-använding ur religiösa, sociala och kulturella perspektiv.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
LSD - The Problem-Solving Psychedelic
http://www.scribd.com/doc/12692270/LSD-The-ProblemSolving-Psychedelic

De häpnadsväckande fördelarna möjliggjorda genom korrekt användande av LSD, dokumenterat av medicinsk forskning och understödd av personliga vittnesmål. Denna bok är den positivaste ansatsen att gå till grunden med den kontroversiellaste frågan just nu.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: LSD, Man & Society
http://www.scribd.com/doc/13257904/LSD-Man-Society

Faktan om LSD, dess farmakologiska egenskaper och dess inverkan på individen och samhället - nyktert framfört och analyserat av nio väletablerade forskare.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Albert Hofmann: LSD - My Problem Child
http://www.erowid.org/library/books_online/lsd_my_problem_child/index.shtml

Albert Hofmanns bok från 1980 om hur han upptäckte LSD och undersökte dess egenskaper.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The Discovery of Love - A Psychedelic Experience With LSD-25
http://www.scribd.com/doc/24605452/The-Discovery-of-Love-A-Psychedelic-Experience-With-LSD-25

Bok från 1963 av Malden Grange Bishop. Beskriver en självupplevd LSD-session.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
LSD öppnar drömmens universum
http://www.scribd.com/doc/11611904/LSD-oppnar-drommens-universum

Kapitel från boken "Drömmar och drömtydning". Boken är skriven av Johannes Fabricius och den är utgiven av förlaget 'Natur och Kultur', år 1975

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The LSD Story
http://www.scribd.com/doc/16202730/The-LSD-Story

Bok från 1966 av John Cashman

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]


/ /
Index   Diskussion   Lägg till en länk   Senaste länkarna   Topplistan