Index    Diskussion    Lägg till en länk    Senaste länkarna    Topplistan    Skriklådan

   RSS  
Index » LSD » Vetenskapliga rapporter
The Pharmacology of Lysergic Acid Diethylamide: A Review
http://www.maps.org/research/cluster/psilo-lsd/cns-neuroscience+therapeutics_2008-passie.pdf

Sammanställning från 2008 om LSD's farmakologi (300 sidor)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Sidney Cohen - The Beyond Within, The LSD Story
http://www.scribd.com/doc/8952673/The-Beyond-Within

Sidney Cohen, M.D. klassiska bok som går in på djupet i de flesta aspekterna av LSD.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The Second International Conference on the Use of LSD in Psychotherapy and Alcoholism
http://www.scribd.com/doc/26114289/The-Second-International-Conference-on-the-Use-of-LSD-in-Psychotherapy-and-Alcoholism

Edited by Harold A. Abramson, M.D. Introduction by Frank Fremont-Smith, M.D.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Lysergic acid diethylamide (LSD) for alcoholism: meta-analysis of randomized controlled trials
http://www.ntnu.edu/documents/139226/8932977/JOP439253.pdf

Litteraturgenomgång från 2012. Forskare gick igenom studier från 1950, 60- och 70-talet som handlade om att använda LSD för att behandla alkoholister. Man fann 6 stycken studier från USA och Kanada mellan 1966 och 1970 som uppfyllde vetenskapliga krav, sammanlagt handlade det om 536 patienter. Resultatet av genomgången var att LSD kan bota alkoholism och att en dos LSD ger likvärdiga resultat som konventionella läkemedel / metoder gör idag. LSD-dosen motiverade även deltagarna att vara nyktra i upp till sex månader. 59% av studiernas deltagare slutade antingen att dricka helt eller drack mindre än tidigare.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]


/ /
Index   Diskussion   Lägg till en länk   Senaste länkarna   Topplistan