Index    Diskussion    Lägg till en länk    Senaste länkarna    Topplistan    Skriklådan

   RSS  
Index » Search Results
Search results for: Dokumentär
SVT - Kobras dokumentär om cannabis
http://www.youtube.com/watch?v=ZoyHasWi17A

Svenskt TV-inslag inför omröstningen om dekriminalisering i Califonien 2010.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Ibogaine - Rite of passage
http://www.youtube.com/watch?v=r-Ap5lyYcI0&feature=BFa&list=PLFF2A80DE2AA2EBE1

Dokumentär om Ibogain från 2004. Beskriver en hel del om det traditionella, spiritualistiska bruket av Iboga och handlar även om substansen förmåga att avbryta narkotikamissbruk. (50 min)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
How to go out of your mind - The LSD Crisis
http://www.youtube.com/watch?v=h0VetWpJS-8&feature=BFa&list=PL5730445E52A01FA0

Dokumentär från CBC om LSD. Tar upp Timothy Learys roll i att göra LSD känt .m.m

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Jungle Trip AYAHUASCA
https://www.youtube.com/watch?v=xk9zimhLIGA

Dokumentär om ayahuasca (49min)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Clearing the Smoke: The Science of Cannabis
http://www.youtube.com/watch?v=8aTbnO9I-TU

Dokumentär från 2011 med bl.a Dr Lester Grinspoon

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Stepping Into The Fire
https://www.youtube.com/watch?v=P0ommNRJeMQ

Dokumentär om en amerikan som åker till Peru, genomgår en ayahuascaritual och bestämmer sig för att bygga ett retreat för västerlänningar.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Liquid Crystal Vision
https://www.youtube.com/watch?v=xLWnk1thfjs

Dokumentär om bland annat psykedelia ackompanjerat av trippiga 3D-effekter

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The Witch Doctor Will See You Now: Peru: Hallucinogenic Healing
http://go2films.ru/video/dWlkPTE3MDc1NDQ1MiZnaWQ9MTYyNzAxNDM0

Dokumentär från National Geographic. Några amerikaner med astma, ledbesvär etc. genomgår behandling hos Shipibo-shamaner hos i peru. Ayahuasca och andra naturläkemedel används. Programledare: Piers Gibbon

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
LSD - The Beyond Within
http://www.youtube.com/watch?v=wtogEfQF6l8

Dokumentär om LSD. (obs, 9 delar)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Mind altering drugs
https://www.youtube.com/watch?v=mmL7LbgScDA

Dokumentär från National Geographic.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Last of the Medicine Men: Peyote
http://www.youtube.com/watch?v=eU1Ham0iJ3I

Dokumentär om det traditionella bruket av peyote.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Peyote to LSD - A Psychedelic Odyssey
https://www.youtube.com/watch?v=UkjYSGtLWG0

Dokumentär om Richard Schultes resor som gjorde psykedeliska droger kända för oss i västvärlden. Handlar om peyote i Nordamerika, svampar i Mexico och ayahuasca i Sydamerika, samt även lite grand om LSD och om den psykedeliska kulturen som växte fram på 60-talet.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The Union: The Business Behind Getting High
https://www.youtube.com/watch?v=7qbtYY4HFOw

Dokumentär/propagandafilm från 2007 som handlar om cannabisförbudets historia och orsaker. Sevärd!

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
GRASS - The History of Marijuana
https://www.youtube.com/watch?v=zruYVV-TJQs

Dokumentär från 1999. Handlar om historian bakom förbudet mot cannabis i USA. (obs, 8 delar)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
In Pot We Trust
http://www.youtube.com/watch?v=7qTsS6nAqjA&feature=BFa&list=PL429CE161110C0646

Dokumentär/propagandafilm från 2007 som mest är inriktad på cannabis som medicin i USA. Här intervjuas dom som är för och emot. Politiker och patienter. Sevärd!

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Hemp Revolution
https://www.youtube.com/watch?v=SgdEfZa74X0

Dokumentär om hampa från 1995. Förklarar hur Cannabis som växt kan användas till så många mer saker än som rusmedel, men går in på kriget mot droger och medicinsk marijuana.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The Magic Weed
http://www.youtube.com/watch?v=w2gtdItKxZc

Historien om cannabis, dokumentär från 2003. Går mycket längre tillbaka i tiden än 1900-talet som många andra dokumentärer är inriktade på.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Super High Me
http://www.youtube.com/watch?v=27HNkZTNwr0

Dokumentär från 2007 handlar om en person som ska vara helt ren i 30 dagar och sedan röka under dygnets vakna timmar i 30 dagar. Han beskriver hur han känner sig, gör fysiska och intellektuella tester osv.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Hofmanns potion
https://www.youtube.com/watch?v=OpSLjdPiSH8

Dokumentär om LSD från 2002. Historian från dagen då substansen upptäcktes och hur den kom att användas inom psykiatrin. Innehåller intervjuer med många kända personligheter.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
History Channel (Hooked) - LSD, Ecstasy and Raves
http://www.youtube.com/watch?v=umq6H3aJfwE

Dokumentär om bl.a LSD av History channel, från 1999. (obs, 5 delar)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Weird Nature - Peculiar Potions
http://www.youtube.com/watch?v=H69sdbtNETE&feature=results_main&playnext=1&list=PLAE118CFF6A0DAFA6

Dokumentär från BBC. Beskriver hur olika djurarter använder droger. För njutningsmedel, bli av med sjukdomar, parasiter etc.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
WEED - A CNN Special Report by Dr. Sanjay Gupta
http://www.youtube.com/watch?v=hrVXRZY1_x0

Sevärd dokumentär om medicinsk marijuana i USA av CNN.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Manifesting The Mind
https://www.youtube.com/watch?v=c-IYBIi6kNk

Den första delen av tre i en dokumentärserie som heter Footprints Of The Shaman. Den är producerad av Andrew Rutajit. Det är många välkända personer så som Dennis McKenna, Dr. Rick Strassman och Alex Grey (för att nämna några få) som medverkar i dokumentären. De har till och med vävt in en gammal intervju med Terrence McKenna. Den är två timmar lång och är mycket sevärd.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Medical Cannabis and It's Impact on Human Health - a Cannabis Documentary
http://www.youtube.com/watch?v=8Md2WNqqxTQ

Informationspackad dokumentär om cannabis medicinska egenskaper. Uttalanden från många doktorer och vittnesmål från patienter.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Metamorphosis
https://www.youtube.com/watch?v=dz0XLVUq3WI

Dokumentär om ayahuasca från 2009.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
How Weed Won The West
https://www.youtube.com/watch?v=yuzoUEkGY9o

Dokumentär om cannabis. Följer odlare i kalifonien, patienter, advokater och förespråkare. Djupdykning i den amerikanska drogpolitiken och legaliseringskampen.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Cannabis Whats The Harm
http://www.youtube.com/watch?v=C4kHRbmkf8Y

Dokumentär av BBC från 2011. Diskuterar för/emot cannabis. (obs, fyra delar)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Jazztobak eller Dödsknark
http://www.youtube.com/watch?v=sxBPzY5eSkM

Svensk dokumentär från 2010

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Timothy Leary: The Man Who Turned On America
https://www.youtube.com/watch?v=U6jmGSS955g

Dokumentär om Timothy Leary från 2001

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Dirty Pictures
https://www.youtube.com/watch?v=B--z9YIr9Bk

Dokumentär om den kända drogkemisten Alexander Shulgin. Från 2010.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
What If Cannabis Cured Cancer
https://www.youtube.com/watch?v=-jWWVtS2gEg

Dokumentär från 2010. Om hur cannabis kan lindra cancerpatienters besvär (strålbehandingens bieffekter m.m.) och även vara tumörhämmande.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Tierra Vida - An Ayahuasca Journey
http://www.youtube.com/watch?v=DMqUfqYt_dc

En person gör en dokumentär om sin ayahuascaupplevelse hos Tierra Vida Ayahuasca retreat i Pucallpa, Peru.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
THC - The Stoned Ages
http://www.cannabistube.net/video/341/thc-the-stoned-ages

Dokumentär från 2012. Går igenom bruket av svampar, ayahuasca, cannabis, LSD, mjöldryga, men även narkotikalagarnas framväxt, hur Storbritannien sålde opium till Kina mot deras vilja m.m.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Breaking the Taboo
https://www.youtube.com/watch?v=40clSa2PalY

dokumentär som handlar om det misslyckade drogkriget där flera presidenter och andra kända personer inom politik m.m deltar, bland annat Morgan Freeman. Dom går igenom historian bakom drogkriget, dess effekter på människor och samhällen och avslutar med positiva exempel på hur man kan avkriminalisera/legalisera och minska problemen som missbruk onekligen medför. Dom säger också att en överväldigande majoritet inte anses ha ett problematiskt bruk av droger.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
PBS Nova - Fractals - Hunting the Hidden Dimension
http://www.youtube.com/watch?v=LemPnZn54Kw

En dokumentär om fraktaler och hur dom används

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Ayahuasca relaterat (musik, bilder, dokumentärer fakta)
http://pinterest.com/svbeyer/ayahuasca/

En sida där någon har samlat massa musik, bilder, texter och klipp som handlar om ayahuasca.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Straff / Vård - En film om den svenska narkotikapolitiken
http://www.youtube.com/watch?v=MXjSX_9mDFU

Dokumentär från 2014 av stiftelsen Glöm Aldrig William Petzäll. Intervjuer med bl.a Alexander Bard, Ted Goldberg och Björn Fries. Mycket sevärd!

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Vine of the Soul: Encounters with Ayahuasca
http://vimeo.com/87915960

Dokumentär från 2010 om Ayahuasca, shamanism och läkande krafter. Intervjuer med bl.a Dr. Gabor Maté och Dennis McKenna.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Myskox videos
https://www.youtube.com/user/snkra

Olika videos, musik och dokumentära grejor, gjorda av Myskox genom åren.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]

Index   Diskussion   Lägg till en länk   Senaste länkarna   Topplistan