Index    Diskussion    Lägg till en länk    Senaste länkarna    Topplistan    Skriklådan

   RSS  
Index » Search Results
Search results for: bok
Pihkal - Phenethylamines I Have Known And Loved
http://www.erowid.org/library/books_online/pihkal/pihkal.shtml

Shulgins bok "Pihkal". Det imponerande resultatet av Ann och Alexanders forskning om Fenetylaminer.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Tihkal - Tryptamines I Have Known and Loved
http://www.erowid.org/library/books_online/tihkal/tihkal.shtml

Shulgins bok "Tihkal". Det imponerande resultatet av Ann och Alexanders forskning om tryptaminer.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Psychointegrator Plants: Their Roles in Human Culture, Consciousness and Health
http://www.sacaaa.org/downloads/occasional_papers/psychointegrator_plants.pdf

Bok av Michael Winkelman. Om hallucingena droger.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Den heliga svampen
http://forskning.magiskamolekyler.org/bok/bokindex.html

Svenskt häfte som beskriver vad psykedeliska svampar är för något och hur dom används på ett kontrollerat sätt.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The Emperor Wears No Clothes
http://www.jackherer.com/thebook/

Bok av jack Herer som handlar om cannabis. Historian bakom förbudet, etc.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: Psychedelic shamanism
http://www.eso-garden.com/specials/psychedelic_shamanism.pdf

Av Jim DeKorne. Om bruket av hallucinogener ur shamanistiskt perspektiv (PDF, 3MB).

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Droger A - Ö
https://web.archive.org/web/20100521174752/http://hem.passagen.se/lisens/drogera_o_del1.html

Svensk ordbok för droger och allt som hör därtill. Fakta och myter i en stor blandning.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Sidney Cohen - The Beyond Within, The LSD Story
http://www.scribd.com/doc/8952673/The-Beyond-Within

Sidney Cohen, M.D. klassiska bok som går in på djupet i de flesta aspekterna av LSD.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: LSD: The Consciousness-Expanding Drug
http://www.usa-anti-communist.net/mind-control/lsd_consciousnessexpandingdrug.pdf

Bok om LSD ur många intressanta infallsvinklar, betraktade av flertalet prominenta personer inom området.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: "LSD", av Richard Alpert, Sidney Cohen
http://www.scribd.com/doc/9639651/LSD-Richard-Alpert-Sidney-Cohen

En bok som upptar många klassiska frågor gällande LSD och i viss mån annan psykedelia och marijuana

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Utopiate - The Use and Users of LSD-25
http://www.scribd.com/doc/10860954/UTOPIATES-The-Use-and-Users-of-LSD25

Bok om LSD av Richard Blum m.fl. Boken går längre än att bara beskriva farmakologiska effekter. Den tar upp LSD-använding ur religiösa, sociala och kulturella perspektiv.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
LSD - The Problem-Solving Psychedelic
http://www.scribd.com/doc/12692270/LSD-The-ProblemSolving-Psychedelic

De häpnadsväckande fördelarna möjliggjorda genom korrekt användande av LSD, dokumenterat av medicinsk forskning och understödd av personliga vittnesmål. Denna bok är den positivaste ansatsen att gå till grunden med den kontroversiellaste frågan just nu.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: LSD, Man & Society
http://www.scribd.com/doc/13257904/LSD-Man-Society

Faktan om LSD, dess farmakologiska egenskaper och dess inverkan på individen och samhället - nyktert framfört och analyserat av nio väletablerade forskare.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Ebook: Psychedelic Reflections
http://www.scribd.com/doc/19720797/Psychedelic-Reflections

Hela boken "Psychedelic Reflections", läsbar online

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: Terence McKenna - Food of the Gods
https://archive.org/stream/TerenceMckenna-FoodOfTheGods.pdf/TerenceMckenna-FoodOfTheGods#page/n0/mode/2up

Terence McKennas bok som går igenom hur människan genom årtusenden har använt psykedeliska droger för att nå alternativa medvetenadetillstånd. Om shamanism m.m.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok Pharmacotheon
http://anthrome.files.wordpress.com/2010/06/pharmacotheon.pdf

Bok av Jonathan Ott. Behandlar olika hallucinogena droger. (PDF, 20MB)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The plant kingdom and hallucinogens. Del 1/3.
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1969-01-01_3_page003.html

Bok av Richard Evans Schultes. Tidiga beskrivningar av ett stort antal hallucinogena växter och svampar, OBS! Tre delar.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Hallucinogenic Drugs and their Therapeutic Use
http://www.scribd.com/doc/25349459/Hallucinogenic-Drugs-and-their-Therapeutic-Use

Bok från 1961. Behandlar LSD, Psilocybin, meskalin.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Vegetalismo - Shamanism Among the Mestizo Population of the Peruvian Amazon
http://www.scribd.com/doc/26541421/Vegetalismo-Shamanism-Among-the-Mestizo-Population-of-the-Peruvian-Amazon

Bok om traditionell användning av bl.a ayahuasca.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: The Mushroom Cultivator
http://library.uniteddiversity.coop/Permaculture/Mushroom_Cultivator-A_Practical_Guide_to_Growing_Mushrooms_at_Home.pdf

Av Paul Stamets. Allt om svampodling (PDF, 23MB)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Trout - Some Simple Tryptamines
http://accurateinformationmedia.com/library/TroutsNotes/SomeSimpleTryptamines_2ndEd_2007_with_addendum.pdf

Bok från 2007 av Keeper Trout. Listar olika tryptaminer och vilka växter och svampar som innehåller dessa ämnen (PDF, 24MB).

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Albert Hofmann: LSD - My Problem Child
http://www.erowid.org/library/books_online/lsd_my_problem_child/index.shtml

Albert Hofmanns bok från 1980 om hur han upptäckte LSD och undersökte dess egenskaper.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Magic Mushrooms in Some Third World Countries
http://www.erowid.org/library/books_online/magic_mushrooms_third_world_countries.pdf

Bok om svampbruket i tredje världen. Av John W. Allen. (pdf)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The Ethnopharmacology of Ayahuasca
http://www.trnres.com/ebookcontents.php?id=93

Bok av Rafael Guimarães dos Santos. Antropologi, farmakologi, psykologi relaterad till ayahuasca och dess brukare.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The Attraction of Peyote - An Inquiry into the Basic Conditions for the Diffusion of the Peyote Religion in North America
http://www.scribd.com/doc/4809735/The-Attraction-of-Peyote-An-Inquiry-into-the-Basic-Conditions-for-the-Diffusion-of-the-Peyote-Religion-in-North-America

Bok om peyoteanvänding hos nordamerikanska indianer. Mycket om hur den används i religiös kontext.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The Discovery of Love - A Psychedelic Experience With LSD-25
http://www.scribd.com/doc/24605452/The-Discovery-of-Love-A-Psychedelic-Experience-With-LSD-25

Bok från 1963 av Malden Grange Bishop. Beskriver en självupplevd LSD-session.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
LSD öppnar drömmens universum
http://www.scribd.com/doc/11611904/LSD-oppnar-drommens-universum

Kapitel från boken "Drömmar och drömtydning". Boken är skriven av Johannes Fabricius och den är utgiven av förlaget 'Natur och Kultur', år 1975

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The LSD Story
http://www.scribd.com/doc/16202730/The-LSD-Story

Bok från 1966 av John Cashman

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Psychedelic Drugs Reconsidered
http://www.scribd.com/doc/14197958/Psychedelic-Drugs-Reconsidered

Bok från 1981 av Lester Grinspoon och James B. Bakalar. Om psykedeliska droger. Källor, effekter, konsekvenser.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
En port till andra världen
http://www.scribd.com/doc/4813506/En-port-till-andra-varlden-Aldous-Huxley

Bok av Aldous Huxley från 1954. Beskriver Huxleys experiment med Meskalin. Den väckte intresset för psykedeliska droger för många i västvärlden. originaltitel: The Doors of Perception

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Människans Okända Världar - Utforskning av det omedvetna genom LSD-terapi
http://www.scribd.com/doc/4813491/Manniskans-Okanda-Varldar-Utforskning-av-det-omedvetna-genom-LSDterapi

Bok av Stanislav Grof om LSD och psykedeliska droger i terapisyfte. Han presenterar rön från noggrant kontrollerade vetenskapliga experiment som han utfört under ett tjugotal år i hemlandet Tjeckoslovakien och sedan fortsatt i USA.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Ketamine: Dreams and Realities
http://www.maps.org/books/K-DreamsKJansenMAPS.pdf

Bok om ketamin av Karl L.R. Jansen, M.D., Ph.D. Beskriver ingående drogens olika positiva och negativa sidor.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The plant kingdom and hallucinogens. Del 3/3.
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1970-01-01_1_page005.html

Bok av Richard Evans Schultes. Tidiga beskrivningar av ett stort antal hallucinogena växter och svampar, OBS! Tre delar.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
MDMA-Assisted Psychotherapy Treatment Manual
http://www.maps.org/research/mdma/MDMA-Assisted_Psychotherapy_Treatment_Manual_Version_6_FINAL.pdf

En handbok för terapister som planerar att nyttja MDMA vid behandling av posttraumatisk stress

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The plant kingdom and hallucinogens. Del 2/3.
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1969-01-01_4_page004.html

Bok av Richard Evans Schultes. Tidiga beskrivningar av ett stort antal hallucinogena växter och svampar, OBS! Tre delar.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: Cannabis Alchemy
http://www.scribd.com/doc/65563375/Cannabis-Alchemy

Bok av "D. Gold" som beskriver extharingar och isomerisering för att få en starkare form av THC.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: Psilocybin Magic Mushroom Growers Guide
http://www.scribd.com/doc/199852050/Oss-Oeric-Psilocybin-Magic-Mushroom-Growers-Guide

Av Oss Oeric (Terence McKenna). Om odling av Psilocybe cubensis.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: The Encyclopedia of Psychoactive Plants
https://archive.org/details/TheEncyclopediaOfPsychoactivePlants

Av Christian Rätch. Uppslagsverk för psykedeliska droger (EPUB, 26MB).

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: Plants of the Gods - Their Sacred Healing and Hallucinogenic Powers
http://www.scribd.com/doc/35522979/Plants-of-the-Gods-Their-Sacred-Healing-and-Hallucinogenic-Powers-2e-R-E-Schultes-A-Hofmann-C-Ratsch-2001-0892819790

Av Richard Evan Schultes, mycket information om traditionellt bruk av hallucinogener.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: Psychedelics Encyclopedia
http://www.scribd.com/doc/3121489/Psychedelics-Encyclopedia-Peter-Stafford

Av Peter Stafford. Uppslagsverk för psykedeliska droger.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: Ethnopharmacologic Search for Psychoactive Drugs
https://www.erowid.org/library/books/ethnopharmacologic_search.shtml

Av Daniel H. Efron (1967). Innehåller en stor samling med dåtidens forskningsartiklar om psykoaktiva växtdroger och hur de används traditionellt. Många foton. (PDF, 74MB)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]

Index   Diskussion   Lägg till en länk   Senaste länkarna   Topplistan