Index    Diskussion    Lägg till en länk    Senaste länkarna    Topplistan    Skriklådan

   RSS  
Index » Search Results
Search results for: forskning
Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies
http://www.maps.org/

Donerar pengar till forskning om psykedeliska droger. Här finns mycket information om pågående och genomförda studier, etc.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Pihkal - Phenethylamines I Have Known And Loved
http://www.erowid.org/library/books_online/pihkal/pihkal.shtml

Shulgins bok "Pihkal". Det imponerande resultatet av Ann och Alexanders forskning om Fenetylaminer.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Tihkal - Tryptamines I Have Known and Loved
http://www.erowid.org/library/books_online/tihkal/tihkal.shtml

Shulgins bok "Tihkal". Det imponerande resultatet av Ann och Alexanders forskning om tryptaminer.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Psychedelic Medicine News
http://www.psychointegrator.com/

Blog med inlägg om psykedelisk forskning.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Emerging Clinical Applications for Cannabis & Cannabinoids: A Review of the Recent Scientific Literature
http://www.norml.org/pdf_files/NORML_Clinical_Applications_for_Cannabis_and_Cannabinoids.pdf

Norml har gjort en genomgång av forskning om medicinsk cannabis som gjorts under det senaste decenniet.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The Beckley Foundation - library
http://www.beckleyfoundation.org/librarycontents.html

Mycket stort arkiv med forskningsrapporter och artiklar om psykedeliska droger.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Documents for serious Psychonauts
http://psychonautdocs.com/

Samling med länkar till bl.a forskningsdokument och annat intressant.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Den heliga svampen
http://forskning.magiskamolekyler.org/bok/bokindex.html

Svenskt häfte som beskriver vad psykedeliska svampar är för något och hur dom används på ett kontrollerat sätt.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Human hallucinogen research: guidelines for Safety
http://www.maps.org/w3pb/new/2008/2008_Johnson_23043_1.pdf

Superbra, informativ och aktuell fakta om hallucinogener i allmänhet och riskminimering vid forskning på hallucinogener på människor i synnerhet. Kan lätt även fungera som riktlinjer vid självforskning. 2008.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
MAPS forskningsdatabas
http://www.maps.org/sys/w3pb.pl?mode=search&face=expert

Sökmotor för forskning om psykedeliska droger. Har även full-text av många dokument. Se även "What's New" för att se nya forskningar.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Ayahuasca: Scientific Literature Overview
http://iceers.org/docs/science/ayahuasca/ICEERS2012_Ayahuasca_literature_compilation.pdf

Stor PDF med en samling forskningsartiklar om Ayahuasca. Kompilerad av ICEERS (PDF, 286 sidor)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Hallucinogens
http://www.maps.org/w3pb/new/2004/2004_Nichols_22684_1.pdf

En detaljerad genomgång av framförallt forskningen kring hallucinogener. Stundals otroligt detaljerad, men tar man sig igenom de mer tekniska passagerna så blir man rikligt belönad. Förutom uttryck som "hallucinogen-trained rats" och "LSD-trained monkeys" så finns det sanslöst mycket info i denna genomlysning av dagens kunskapsläge. Av David E. Nichols 2004.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Drugs forum - File Archive
https://www.drugs-forum.com/forum/local_links.php?catid=158

Mängder mer dokument om psykedeliska droger. Bl.a elektroniska versioner av kända böcker och även en stor mängd forskningsrapporter. Har tyvärr en gräns på hur mycket man kan ladda ner om dagen så det tar några veckor att gå igenom.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Cannabis och schizofreni/psykoser
http://wiki.magiskamolekyler.org/Cannabis_och_schizofreni/psykoser#cite_note-gage-40

Legaliseringsguidens granskning av forskning kring cannabisutlösta psykoser och schizofreni.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
LSD - The Problem-Solving Psychedelic
http://www.scribd.com/doc/12692270/LSD-The-ProblemSolving-Psychedelic

De häpnadsväckande fördelarna möjliggjorda genom korrekt användande av LSD, dokumenterat av medicinsk forskning och understödd av personliga vittnesmål. Denna bok är den positivaste ansatsen att gå till grunden med den kontroversiellaste frågan just nu.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Mainstreaming Psychedelics: From FDA to Harvard to Burning Man
http://www.youtube.com/watch?v=NwAGkGpv6Ss

Google Tech Talk November 17, 2009. Föredrag med Rick Doblin, Ph.D, grundare av MAPS. Handlar bl.a om aktuell psykedelisk forskning och hur den går till.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Människans Okända Världar - Utforskning av det omedvetna genom LSD-terapi
http://www.scribd.com/doc/4813491/Manniskans-Okanda-Varldar-Utforskning-av-det-omedvetna-genom-LSDterapi

Bok av Stanislav Grof om LSD och psykedeliska droger i terapisyfte. Han presenterar rön från noggrant kontrollerade vetenskapliga experiment som han utfört under ett tjugotal år i hemlandet Tjeckoslovakien och sedan fortsatt i USA.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: Ethnopharmacologic Search for Psychoactive Drugs
https://www.erowid.org/library/books/ethnopharmacologic_search.shtml

Av Daniel H. Efron (1967). Innehåller en stor samling med dåtidens forskningsartiklar om psykoaktiva växtdroger och hur de används traditionellt. Många foton. (PDF, 74MB)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Xka Pastora
http://xkapastora.org/en/

Centrum för forskning och etnobotaniskt bevarande av Salvia divinorum.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Salvinorin A and related compounds as therapeutic drugs for psychostimulant-related disorders (dos Santos, 2014)
http://xkapastora.org/wp-content/uploads/2015/08/CDAR_7.2.2014.pdf

Forskningsartikel från 2014 som beskriver forskningsläget kring Salvinorins påstådda antiaddiktiva egenskaper.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]

Index   Diskussion   Lägg till en länk   Senaste länkarna   Topplistan