Index    Diskussion    Lägg till en länk    Senaste länkarna    Topplistan    Skriklådan

   RSS  
Index » Search Results
Search results for: lsd
Handbook for the therapeutic use of LSD
http://www.maps.org/ritesofpassage/lsdhandbook.pdf

En av de första manualerna (från 1959) som beskriver hur LSD kan användas terapeutiskt.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
How to go out of your mind - The LSD Crisis
http://www.youtube.com/watch?v=h0VetWpJS-8&feature=BFa&list=PL5730445E52A01FA0

Dokumentär från CBC om LSD. Tar upp Timothy Learys roll i att göra LSD känt .m.m

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The Bicycle Ride by David Normal
http://www.dailymotion.com/video/x3snsc_the-bicycle-ride-by-david-normal_creation

Beskriver Albert Hofmanns upptäckt av LSD

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
LSD - The Beyond Within
http://www.youtube.com/watch?v=wtogEfQF6l8

Dokumentär om LSD. (obs, 9 delar)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Peyote to LSD - A Psychedelic Odyssey
https://www.youtube.com/watch?v=UkjYSGtLWG0

Dokumentär om Richard Schultes resor som gjorde psykedeliska droger kända för oss i västvärlden. Handlar om peyote i Nordamerika, svampar i Mexico och ayahuasca i Sydamerika, samt även lite grand om LSD och om den psykedeliska kulturen som växte fram på 60-talet.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Hofmanns potion
https://www.youtube.com/watch?v=OpSLjdPiSH8

Dokumentär om LSD från 2002. Historian från dagen då substansen upptäcktes och hur den kom att användas inom psykiatrin. Innehåller intervjuer med många kända personligheter.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
History Channel (Hooked) - LSD, Ecstasy and Raves
http://www.youtube.com/watch?v=umq6H3aJfwE

Dokumentär om bl.a LSD av History channel, från 1999. (obs, 5 delar)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The Pharmacology of Lysergic Acid Diethylamide: A Review
http://www.maps.org/research/cluster/psilo-lsd/cns-neuroscience+therapeutics_2008-passie.pdf

Sammanställning från 2008 om LSD's farmakologi (300 sidor)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Sidney Cohen - The Beyond Within, The LSD Story
http://www.scribd.com/doc/8952673/The-Beyond-Within

Sidney Cohen, M.D. klassiska bok som går in på djupet i de flesta aspekterna av LSD.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Hallucinogens
http://www.maps.org/w3pb/new/2004/2004_Nichols_22684_1.pdf

En detaljerad genomgång av framförallt forskningen kring hallucinogener. Stundals otroligt detaljerad, men tar man sig igenom de mer tekniska passagerna så blir man rikligt belönad. Förutom uttryck som "hallucinogen-trained rats" och "LSD-trained monkeys" så finns det sanslöst mycket info i denna genomlysning av dagens kunskapsläge. Av David E. Nichols 2004.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: LSD: The Consciousness-Expanding Drug
http://www.usa-anti-communist.net/mind-control/lsd_consciousnessexpandingdrug.pdf

Bok om LSD ur många intressanta infallsvinklar, betraktade av flertalet prominenta personer inom området.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: "LSD", av Richard Alpert, Sidney Cohen
http://www.scribd.com/doc/9639651/LSD-Richard-Alpert-Sidney-Cohen

En bok som upptar många klassiska frågor gällande LSD och i viss mån annan psykedelia och marijuana

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Utopiate - The Use and Users of LSD-25
http://www.scribd.com/doc/10860954/UTOPIATES-The-Use-and-Users-of-LSD25

Bok om LSD av Richard Blum m.fl. Boken går längre än att bara beskriva farmakologiska effekter. Den tar upp LSD-använding ur religiösa, sociala och kulturella perspektiv.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
LSD - The Problem-Solving Psychedelic
http://www.scribd.com/doc/12692270/LSD-The-ProblemSolving-Psychedelic

De häpnadsväckande fördelarna möjliggjorda genom korrekt användande av LSD, dokumenterat av medicinsk forskning och understödd av personliga vittnesmål. Denna bok är den positivaste ansatsen att gå till grunden med den kontroversiellaste frågan just nu.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: LSD, Man & Society
http://www.scribd.com/doc/13257904/LSD-Man-Society

Faktan om LSD, dess farmakologiska egenskaper och dess inverkan på individen och samhället - nyktert framfört och analyserat av nio väletablerade forskare.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Inside LSD
http://www.youtube.com/watch?v=QgUFqAdGN24

Inside LSD är en av dom bättre introduktionsfilmerna om LSD. En rättvis bild av effekterna, både dom positiva och dom negativa. Lägger även stor vikt på de medicinska aspekterna och var vi befinner oss nu, 2009.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Neurosoup
http://www.neurosoup.com/

Innehåller dels ett forum där allt från spirituella ritualer till fakta om substanser diskuteras. Den andra delen är till större delen skriven av Krystle Cole som även är grundare till forumet, hon berättar om bl.a sin tid med LSD-producenterna Gordon Todd Skinner och William Leonard Pickard.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Stanislav Grof's hemsida
http://www.stanislavgrof.com/

En pionjär på området att använda alternativa medvetandetillstånd (främst LSD) inom terapin.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The Second International Conference on the Use of LSD in Psychotherapy and Alcoholism
http://www.scribd.com/doc/26114289/The-Second-International-Conference-on-the-Use-of-LSD-in-Psychotherapy-and-Alcoholism

Edited by Harold A. Abramson, M.D. Introduction by Frank Fremont-Smith, M.D.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Hallucinogenic Drugs and their Therapeutic Use
http://www.scribd.com/doc/25349459/Hallucinogenic-Drugs-and-their-Therapeutic-Use

Bok från 1961. Behandlar LSD, Psilocybin, meskalin.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
LSD Research in the 1950s
http://www.youtube.com/watch?v=OxbXu0sE9vk

Sidney Cohen spelar in när en kvinna får LSD för första gången och ber henne beskriva vad hon upplever. Några väl valda ord från en filosof i slutet. Underhållande bit LSD-historia.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Albert Hofmann: LSD - My Problem Child
http://www.erowid.org/library/books_online/lsd_my_problem_child/index.shtml

Albert Hofmanns bok från 1980 om hur han upptäckte LSD och undersökte dess egenskaper.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The Discovery of Love - A Psychedelic Experience With LSD-25
http://www.scribd.com/doc/24605452/The-Discovery-of-Love-A-Psychedelic-Experience-With-LSD-25

Bok från 1963 av Malden Grange Bishop. Beskriver en självupplevd LSD-session.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
LSD öppnar drömmens universum
http://www.scribd.com/doc/11611904/LSD-oppnar-drommens-universum

Kapitel från boken "Drömmar och drömtydning". Boken är skriven av Johannes Fabricius och den är utgiven av förlaget 'Natur och Kultur', år 1975

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The LSD Story
http://www.scribd.com/doc/16202730/The-LSD-Story

Bok från 1966 av John Cashman

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Människans Okända Världar - Utforskning av det omedvetna genom LSD-terapi
http://www.scribd.com/doc/4813491/Manniskans-Okanda-Varldar-Utforskning-av-det-omedvetna-genom-LSDterapi

Bok av Stanislav Grof om LSD och psykedeliska droger i terapisyfte. Han presenterar rön från noggrant kontrollerade vetenskapliga experiment som han utfört under ett tjugotal år i hemlandet Tjeckoslovakien och sedan fortsatt i USA.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Lysergic acid diethylamide (LSD) for alcoholism: meta-analysis of randomized controlled trials
http://www.ntnu.edu/documents/139226/8932977/JOP439253.pdf

Litteraturgenomgång från 2012. Forskare gick igenom studier från 1950, 60- och 70-talet som handlade om att använda LSD för att behandla alkoholister. Man fann 6 stycken studier från USA och Kanada mellan 1966 och 1970 som uppfyllde vetenskapliga krav, sammanlagt handlade det om 536 patienter. Resultatet av genomgången var att LSD kan bota alkoholism och att en dos LSD ger likvärdiga resultat som konventionella läkemedel / metoder gör idag. LSD-dosen motiverade även deltagarna att vara nyktra i upp till sex månader. 59% av studiernas deltagare slutade antingen att dricka helt eller drack mindre än tidigare.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
THC - The Stoned Ages
http://www.cannabistube.net/video/341/thc-the-stoned-ages

Dokumentär från 2012. Går igenom bruket av svampar, ayahuasca, cannabis, LSD, mjöldryga, men även narkotikalagarnas framväxt, hur Storbritannien sålde opium till Kina mot deras vilja m.m.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Centrum för Narkotikavetenskap
https://www.facebook.com/Narkotikavetenskap

Centrum för Narkotikavetenskap (CNV) knyter kontakter mellan bl.a läkare, forskare samhällsdebattörer, sociologer, jurister och ekonomer som vill verka för en förändrad narkotikapolitik i Sverige.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]

Index   Diskussion   Lägg till en länk   Senaste länkarna   Topplistan