Index    Diskussion    Lägg till en länk    Senaste länkarna    Topplistan    Skriklådan

   RSS  
Index » Search Results
Search results for: pdf
Cannabis: a health perspective and research agenda
http://whqlibdoc.who.int/hq/1997/WHO_MSA_PSA_97.4.pdf

Världshälsoorganisationens (WHO) rapport från 1997. Innehåller inte informationen du kan läsa i nästa rapport!

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
EUs Fokus på Narkotika 15
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_44767_SV_Dif15SV.pdf

EUs informationsblad om psilocybinsvamp. Avsnittet om hälsorisker sammanfattar läget rätt bra... 4 sidor.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Emerging Clinical Applications for Cannabis & Cannabinoids: A Review of the Recent Scientific Literature
http://www.norml.org/pdf_files/NORML_Clinical_Applications_for_Cannabis_and_Cannabinoids.pdf

Norml har gjort en genomgång av forskning om medicinsk cannabis som gjorts under det senaste decenniet.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Handbook for the therapeutic use of LSD
http://www.maps.org/ritesofpassage/lsdhandbook.pdf

En av de första manualerna (från 1959) som beskriver hur LSD kan användas terapeutiskt.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Pharmacology of Cannabinoids
http://www.nel.edu/pdf_/25_12/NEL251204R01_Grotenhermen_.pdf

Om cannabis och cannabinoiderna. Effekter och medicinska användingsområden. Av Franjo Grotenhermen, 2003

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Psychointegrator Plants: Their Roles in Human Culture, Consciousness and Health
http://www.sacaaa.org/downloads/occasional_papers/psychointegrator_plants.pdf

Bok av Michael Winkelman. Om hallucingena droger.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Cannabis Report of the Swiss Federal Commission For Drug Issues (EKDF)
https://www.drugpolicy.org/docUploads/cannabise.pdf

Rapport från Schweiz från 1999 som handlar om Cannabis.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The Science of Marijuana
http://www.pothoo.com/the-science-of-marijuana-pdf

Av Leslie Iversen (2000). Beskriver Cannabis farmakologiska egenskaper.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
DMT-Nexus
https://www.dmt-nexus.me/forum/

Forum med inriktning på n,n-DMT, filarkiv, pdf-böcker, konst etc.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Läkartidningen - Hallucinogena svampar åter i ropet
http://ltarkiv.lakartidningen.se/1999/temp/pda19018.pdf

Ulla Westberg, apotekare och Christine Karlson-Stiber vid Giftinformationscentralen i Stockholm uttalar sig i Läkartidningen -99 om det ökade bruket av psilocybin-svampar. Även detta dokument ska läsas noggrant och kan mycket väl fungera som en avstampsplats för vidare dialog med GiC... 2 sidor.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The Pharmacology of Psilocybin
http://www.maps.org/w3pb/new/2002/2002_Passie_22704_1.pdf

Artikel som "presents all the available pharmacological data about psilocybin". 2002.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Human hallucinogen research: guidelines for Safety
http://www.maps.org/w3pb/new/2008/2008_Johnson_23043_1.pdf

Superbra, informativ och aktuell fakta om hallucinogener i allmänhet och riskminimering vid forskning på hallucinogener på människor i synnerhet. Kan lätt även fungera som riktlinjer vid självforskning. 2008.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: Psychedelic shamanism
http://www.eso-garden.com/specials/psychedelic_shamanism.pdf

Av Jim DeKorne. Om bruket av hallucinogener ur shamanistiskt perspektiv (PDF, 3MB).

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Towards a biophysical understanding of hallucinogen action
http://bitnest.ca/external.php?id=%1C%2B95%22%0D%19%18%05%06%06|}}%00%04

Av Michael Robert Braden. Förklarar olika hallucinogena drogers verkningsmekanismer. (PDF, 8MB)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Psilocybin can occasion mystical-type experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance
http://www.csp.org/psilocybin/Hopkins-CSP-Psilocybin2006.pdf

En undersökning som studerar effekterna utav psilocybin inmundigat under bra förutsättningar och tiillfälle för en bra tripp. (Kan tillägga att jag tyvärr inte läst hela rapporten än)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Ayahuasca: Scientific Literature Overview
http://iceers.org/docs/science/ayahuasca/ICEERS2012_Ayahuasca_literature_compilation.pdf

Stor PDF med en samling forskningsartiklar om Ayahuasca. Kompilerad av ICEERS (PDF, 286 sidor)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The Pharmacology of Lysergic Acid Diethylamide: A Review
http://www.maps.org/research/cluster/psilo-lsd/cns-neuroscience+therapeutics_2008-passie.pdf

Sammanställning från 2008 om LSD's farmakologi (300 sidor)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Serotonin and Hallucinogens
http://www.maps.org/w3pb/new/1999/1999_Aghajanian_22706_1.pdf

En kort artikel som går igenom det man vet om hallucinogeners påverkan på 5-HT2 receptorerna. Detta är en bra plats att börja på om man vill nysta i frågan: "vad är det egentligen som händer i hjärnan när man stoppar i sig psilocybin?".

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Hallucinogens
http://www.maps.org/w3pb/new/2004/2004_Nichols_22684_1.pdf

En detaljerad genomgång av framförallt forskningen kring hallucinogener. Stundals otroligt detaljerad, men tar man sig igenom de mer tekniska passagerna så blir man rikligt belönad. Förutom uttryck som "hallucinogen-trained rats" och "LSD-trained monkeys" så finns det sanslöst mycket info i denna genomlysning av dagens kunskapsläge. Av David E. Nichols 2004.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Trout’s Notes on Some Other Succulents
http://www.troutsnotes.com/sc/SoS_2004_Trout.pdf

Trout går igenom olika suckulentsläkten och undersöker förekomsten av bl.a DMT, 5-MeO-DMT och mesembrin.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Trout’s Notes on the Genus Desmodium
http://www.troutsnotes.com/sc/D2_2004_Trout.pdf

Trout undersöker förekomsten av DMT i släktet Desmodium.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The behavioral pharmacology of hallucinogens
http://www.maps.org/w3pb/new/2008/2008_Fantegrossi_22965_1.pdf

"The aim of this review is to mark the sea change which seems to be occurring within the field of hallucinogen research." Publicerad 2008.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Mystical-type experiences occasioned by psilocybin mediate the attribution of personal meaning and spiritual significance 14 months later
http://www.maps.org/w3pb/new/2008/2008_Griffiths_23042_1.pdf

Uppföljaren till den mycket uppmärksammade studien Griffiths et. al. publicerade 2006. Uppföljaren publicerades 2008.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: LSD: The Consciousness-Expanding Drug
http://www.usa-anti-communist.net/mind-control/lsd_consciousnessexpandingdrug.pdf

Bok om LSD ur många intressanta infallsvinklar, betraktade av flertalet prominenta personer inom området.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Acute psychological and physiological effects of psilocybin in healthy humans: a double-blind, placebo-controlled dose-effect study
http://www.maps.org/w3pb/new/2004/2004_Hasler_20465_2.pdf

En studie som i exakta detaljer beskriver bla fysiologiska effekter av psilocybin och som landar i slutsatsen: "Our study provided no cause for concern that psilocybin is hazardous with respect to somatic health". Publicerad 2003.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Familial Predisposition for Psychiatric Disorder: Comparison of Subjects Treated for Cannabis-Induced Psychosis and Schizophrenia
http://www.ukcia.org/research/familial-predisposition-for-psychiatric-disorder.pdf

Studie om sambandet mellan cannabis-psykos och schizofreni från 2006. Mikkel Arendt 2005

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Power and hallucinogenic states of consciousness among the Moche
http://www.biopark.org/peru/dobkin-01.PDF

Om traditionellt kaktusbruk och shamanism i Peru.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: Terence McKenna - Food of the Gods
https://archive.org/stream/TerenceMckenna-FoodOfTheGods.pdf/TerenceMckenna-FoodOfTheGods#page/n0/mode/2up

Terence McKennas bok som går igenom hur människan genom årtusenden har använt psykedeliska droger för att nå alternativa medvetenadetillstånd. Om shamanism m.m.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok Pharmacotheon
http://anthrome.files.wordpress.com/2010/06/pharmacotheon.pdf

Bok av Jonathan Ott. Behandlar olika hallucinogena droger. (PDF, 20MB)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The chemistry of Salvia divinorum
https://minerva-access.unimelb.edu.au/bitstream/handle/11343/39135/66891_00002327_01_Munro2006thesis.pdf?sequence=1

283 sidors PDF om Salvia divinorum. Första delen innehållet mycket om botanik, historia, farmakologi etc. men den större delen handlar om växtens kemiska sammansättning.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
A WORLD WIDE GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF THE NEUROTROPIC FUNGI
http://www.shroomery.org/images/12184/World_Wide_Distribution_of_Magic_Mushrooms.pdf

Av Guzman, Allen, Gartz. Beskriver utbredningen av av psilocybesläktet, var olika arter har påträffats m.m. PDF, 100 sidor.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: The Mushroom Cultivator
http://library.uniteddiversity.coop/Permaculture/Mushroom_Cultivator-A_Practical_Guide_to_Growing_Mushrooms_at_Home.pdf

Av Paul Stamets. Allt om svampodling (PDF, 23MB)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Trout - Some Simple Tryptamines
http://accurateinformationmedia.com/library/TroutsNotes/SomeSimpleTryptamines_2ndEd_2007_with_addendum.pdf

Bok från 2007 av Keeper Trout. Listar olika tryptaminer och vilka växter och svampar som innehåller dessa ämnen (PDF, 24MB).

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Human psychopharmacology and dose-effects of salvinorin A, a kappa opioid agonist hallucinogen present in the plant Salvia divinorum
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/pdfs/salviapaper.pdf

Stuide om salvinorin från Johns Hopkins University School of Medicine, 2010

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Psychointegration: The Physiological Effects of Entheogens
http://www.public.asu.edu/~atmxw/psychointegration.pdf

Om hallucinogeners farmakologi, m.m. (pdf)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Magic Mushrooms in Some Third World Countries
http://www.erowid.org/library/books_online/magic_mushrooms_third_world_countries.pdf

Bok om svampbruket i tredje världen. Av John W. Allen. (pdf)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Lysergic acid diethylamide (LSD) for alcoholism: meta-analysis of randomized controlled trials
http://www.ntnu.edu/documents/139226/8932977/JOP439253.pdf

Litteraturgenomgång från 2012. Forskare gick igenom studier från 1950, 60- och 70-talet som handlade om att använda LSD för att behandla alkoholister. Man fann 6 stycken studier från USA och Kanada mellan 1966 och 1970 som uppfyllde vetenskapliga krav, sammanlagt handlade det om 536 patienter. Resultatet av genomgången var att LSD kan bota alkoholism och att en dos LSD ger likvärdiga resultat som konventionella läkemedel / metoder gör idag. LSD-dosen motiverade även deltagarna att vara nyktra i upp till sex månader. 59% av studiernas deltagare slutade antingen att dricka helt eller drack mindre än tidigare.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Ketamine: Dreams and Realities
http://www.maps.org/books/K-DreamsKJansenMAPS.pdf

Bok om ketamin av Karl L.R. Jansen, M.D., Ph.D. Beskriver ingående drogens olika positiva och negativa sidor.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
MDMA-Assisted Psychotherapy Treatment Manual
http://www.maps.org/research/mdma/MDMA-Assisted_Psychotherapy_Treatment_Manual_Version_6_FINAL.pdf

En handbok för terapister som planerar att nyttja MDMA vid behandling av posttraumatisk stress

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: Ethnopharmacologic Search for Psychoactive Drugs
https://www.erowid.org/library/books/ethnopharmacologic_search.shtml

Av Daniel H. Efron (1967). Innehåller en stor samling med dåtidens forskningsartiklar om psykoaktiva växtdroger och hur de används traditionellt. Många foton. (PDF, 74MB)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Salvinorin A and related compounds as therapeutic drugs for psychostimulant-related disorders (dos Santos, 2014)
http://xkapastora.org/wp-content/uploads/2015/08/CDAR_7.2.2014.pdf

Forskningsartikel från 2014 som beskriver forskningsläget kring Salvinorins påstådda antiaddiktiva egenskaper.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]

Index   Diskussion   Lägg till en länk   Senaste länkarna   Topplistan