Index    Diskussion    Lägg till en länk    Senaste länkarna    Topplistan    Skriklådan

   RSS  
Index » Search Results
Search results for: psilocybin
EUs Fokus på Narkotika 15
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_44767_SV_Dif15SV.pdf

EUs informationsblad om psilocybinsvamp. Avsnittet om hälsorisker sammanfattar läget rätt bra... 4 sidor.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Effects of Psilocybin in Obsessive-Compulsive Disorder
http://www.maps.org/research/psilo/azproto.html

En rapport som beskriver vad psilocybin har för effekter på folk med tvångssyndrom.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Secret of "Divine Mushrooms"
http://www.psychedelic-library.org/life.htm

Från Life Magazine 1957. Artikeln om Gordon Wasson som fick intresset för psilocybinsvampar att blomma upp i västvärlden.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The Shroomery Forums
http://www.shroomery.org/forums/

Stort forum med inriktning på psilocybinsvampar. Odling, plockning, erfarenheter, etc.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Mycotopia Web Forums
https://mycotopia.net/

Inriktat på psilocybinsvampar och då främst odling.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Svampinfo
http://knarkkorven.magiskamolekyler.org/svampinfo/

Information om psilocybinsvampar på svenska. Beskriver olika arter, hur man använder dom, vad dom används till, etc.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Rättsmedicinalverket - Yttrande avseende psilocybin och psilocins farlighet
http://www.scribd.com/doc/5574336/Yttrande-avseende-psilocybin-och-psilocins-farlighet

På begäran av Sveriges Högsta domstol uttalar sig Rättsmedicinalverket 2004 om psilocybins farlighet. Ett lysande 2-sidors dokument som alla borde läsa noggrant.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Läkartidningen - Hallucinogena svampar åter i ropet
http://ltarkiv.lakartidningen.se/1999/temp/pda19018.pdf

Ulla Westberg, apotekare och Christine Karlson-Stiber vid Giftinformationscentralen i Stockholm uttalar sig i Läkartidningen -99 om det ökade bruket av psilocybin-svampar. Även detta dokument ska läsas noggrant och kan mycket väl fungera som en avstampsplats för vidare dialog med GiC... 2 sidor.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
The Pharmacology of Psilocybin
http://www.maps.org/w3pb/new/2002/2002_Passie_22704_1.pdf

Artikel som "presents all the available pharmacological data about psilocybin". 2002.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Psilocybin can occasion mystical-type experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance
http://www.csp.org/psilocybin/Hopkins-CSP-Psilocybin2006.pdf

En undersökning som studerar effekterna utav psilocybin inmundigat under bra förutsättningar och tiillfälle för en bra tripp. (Kan tillägga att jag tyvärr inte läst hela rapporten än)

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
One Step Beyond - The Sacred Mushroom
https://www.youtube.com/watch?v=6UuHrm2tHvE

Amerikanskt docudrama från 1961 om psilocybinsvamp i Mexiko.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Serotonin and Hallucinogens
http://www.maps.org/w3pb/new/1999/1999_Aghajanian_22706_1.pdf

En kort artikel som går igenom det man vet om hallucinogeners påverkan på 5-HT2 receptorerna. Detta är en bra plats att börja på om man vill nysta i frågan: "vad är det egentligen som händer i hjärnan när man stoppar i sig psilocybin?".

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Mystical-type experiences occasioned by psilocybin mediate the attribution of personal meaning and spiritual significance 14 months later
http://www.maps.org/w3pb/new/2008/2008_Griffiths_23042_1.pdf

Uppföljaren till den mycket uppmärksammade studien Griffiths et. al. publicerade 2006. Uppföljaren publicerades 2008.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Acute psychological and physiological effects of psilocybin in healthy humans: a double-blind, placebo-controlled dose-effect study
http://www.maps.org/w3pb/new/2004/2004_Hasler_20465_2.pdf

En studie som i exakta detaljer beskriver bla fysiologiska effekter av psilocybin och som landar i slutsatsen: "Our study provided no cause for concern that psilocybin is hazardous with respect to somatic health". Publicerad 2003.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Hallucinogenic Drugs and their Therapeutic Use
http://www.scribd.com/doc/25349459/Hallucinogenic-Drugs-and-their-Therapeutic-Use

Bok från 1961. Behandlar LSD, Psilocybin, meskalin.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
"Seeking the Magic Mushroom" -
http://www.scribd.com/doc/37727743/Seeking-the-Magic-Mushroom-Life-Magazine-1957

LIFE Magazines artikel från 1957 i originalformat. En viktig händelse i psilocybinsvamparnas historia. Artikeln introducerade kunskapen om magiska svampar för många människor i västvärlden.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Magiska Molekylers doseringskalkylator för svamp
http://www.magiskamolekyler.org/calc.html

Hur mycket svamp skall man äta? Här finns omräkningsformler och vår doseringskalkylator för psilocybinsvampar

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]
Bok: Psilocybin Magic Mushroom Growers Guide
http://www.scribd.com/doc/199852050/Oss-Oeric-Psilocybin-Magic-Mushroom-Growers-Guide

Av Oss Oeric (Terence McKenna). Om odling av Psilocybe cubensis.

[ Visa alla länkar i samma kategori ] [ Visa mer info... ]

Index   Diskussion   Lägg till en länk   Senaste länkarna   Topplistan